1.

اثربخشی آموزش مبتنی بر بازیگونه سازی (گیمیفیکیشن) در انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی ذهنی

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 429-438
محمد قاسمی ارگنه؛ سعید پورروستایی اردکانی؛ علیرضا محسنی؛ روح الله فتح آبادی

2.

ارائه مدل تقویت انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی با تأکید بر فناوری‌های آموزشی (رویکرد مدلسازی تفسیری)

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 681-694
حسن خوش اخلاق؛ منصوره اسلامی

3.

بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خود تنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دوره 5، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 52-69

4.

بررسی علل افت انگیزش تحصیلی از دیدگاه دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی با توجه به جنسیت و زمینه‌های خانوادگی آنها

دوره 5، شماره 3، تیر 1390، صفحه 181-192
عبدالمحمد طاهری؛ مهسا فیاضی

5.

تأثیر شبیه سازی رایانه ای بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس کامپیوتر

دوره 4، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 26-32

6.

تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 413-422
مهدی بدلی؛ مرضیه دهقانی

7.

مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 51-60
فتانه حسنی جعفری؛ ابوالفضل عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب