1.

شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 321-337
فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ سمانه حجازی

2.

طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مؤلفه‌ها

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 881-902
عاطفه غفرانی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ محمد علی شاه حسینی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی

3.

مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

دوره 10، شماره 3، تیر 1395، صفحه 263-270
بهروز نظری؛ جواد پورکریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب