1.

اندازه گیری میزان اثربخشی و کارایی مدل جکسون در یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی

صفحه 235-246
فتانه تقی یاره؛ مولودی سیادتی؛ فاطمه عروجی

2.

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای نظام یادگیری الکترونیکی

صفحه 247-261
امین رضا کمالیان؛ امیر فاضل

3.

خود ارزشیابی راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری زبان آموزان

صفحه 263-270
مریم مشکوۃ؛ علیرضا نصیری فیروز

4.

بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

صفحه 271-280
فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ سیده سمیه میرمرادی

5.

مدل اتوماسیون سلولی، روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری

صفحه 281-289
راضیه رضازاده؛ مهرداد میراحمدی

6.

آموزش کاهش تأثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در بهینهیابی سطح مقطع و توپولوژی سازههای خرپایی توسط روش جستجوی چند منظوره

صفحه 291-306
محمد حسین طالب پور؛ وحیدرضا کلات جاری

7.

تعیین چیدمان بهینه عملیات برش در قالبهای مرحلهای به کمک الگوریتم ژنتیک

صفحه 307-315
مهرداد کازرونی؛ قاسم اعظمی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب