1.

بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی

صفحه 1-8
مهدی ابولقاسمی؛ حسنعلی محمدی

2.

بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی گانیه بر میزان بار شناختی بیرونی و توان حل مسأله

صفحه 9-18
فردین سالمیان؛ حامد عباسی کسانی؛ محمد حسن امیر تیموری

3.

طراحی الگوی پذیرش معلمان فنی‌وحرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

صفحه 19-32
حمیدرضا آراسته؛ محمد جواد حاجی قاسمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

4.

ارزیابی بارشناختی با تحلیل داده‌های ردیاب چشمی در یادگیری چندرسانه‌ای زبان

صفحه 33-50
کیهان لطیف زاده؛ سید حمید امیری؛ علیرضا بساق‌زاده؛ مهرک رحیمی؛ رضا ابراهیم پور

5.

مقایسه‌ یادگیری ‌الکترونیکی‌ در راهبرد مهارت‌های ‌خودتنظیمی‌ و انگیزش‌تحصیلی‌ در مدارس عادی و الکترونیکی‌ در رشته‌ی‌ علوم‌تجربی

صفحه 51-60
فتانه حسنی جعفری؛ ابوالفضل عباسی

6.

بررسی مهارت‌های تلفیق ابزارهای اینترنت در آموزش توسط دبیران ریاضی مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

صفحه 61-71
غلامحسین رحیمی دوست؛ فریبا موسوی؛ امیر مثنوی

7.

مقایسه تأثیر محتوای الکترونیکی با الگوی چند رسانه‌ای نئو - نئو و الگوی چند رسانه‌ای محقق ساخته بر یادگیری دانشجو معلمان در آموزش برد هوشمند

صفحه 73-82
خدیجه علی آبادی؛ حامد عباسی

8.

شایستگی‌های مورد نیاز اعضای هیأت‌علمی برای تدریس در مؤسسات آموزش عالی در عصر فناوری

صفحه 83-100
شهرناز بخشعلی‌زاده؛ کورش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ علیرضا کیامنش

9.

ارزیابی میزان آمادگی ادراکی دانشجویان برای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران

صفحه 101-117
مهدیه فرازکیش؛ غلامعلی منتظر

10.

طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی براساس عوامل مؤثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی

صفحه 119-138
اسما پورتوکلی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

11.

مبانی هستی‌شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان‌های آموزشی

صفحه 139-152
حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ زهرا صدوقی

12.

مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان

صفحه 153-164
مصطفی ارغیانی

13.

آسیب‌شناسی گسترش شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش در شهرستان تبریز

صفحه 165-180
ملیحه اصغری؛ تورج هاشمی

14.

روش‌های انعطاف‌پذیری در به‌روزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس

صفحه 181-190
مهدی زندیه؛ پدرام حصاری؛ عطیه زندیه

15.

شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

صفحه 191-205
فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب