1.

بررسی میزان رادیواکتیویته طبیعی گرانیت ها به عنوان مصالح ساختمانی به کار رفته در فضاهای مسکونی در راستای آلودگی زیست محیطی و توسعه پایدار

صفحه 1-22
ابوالفضل سلطانی؛ امین مرادی

2.

تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران

صفحه 23-38
امین فرجی؛ زهرا پوسفی؛ مهدی علیان

3.

بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری

صفحه 39-60
ریحانه سادات علی دوست؛ امیررضا کریمی آذری؛ رضا پرویزی

4.

بررسی و بازخوانی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء «حس معنویت» در معماری مساجد

صفحه 61-78
علی صادقی حبیب آباد؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ حمیدرضا عظمتی

5.

سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری با تاکید بر جزایر حرارتی

صفحه 79-88
سوسن شیروانی مقدم؛ ساناز سعیدی مفرد

6.

سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز

صفحه 89-103
نجما اسمعیل پور؛ گلبرگ حسینی؛ الهام حیدری هامانه

7.

کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز)

صفحه 105-126
پریسا هاشم پور؛ احد نژاد ابراهیمی؛ ثنا یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب