1.

امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی

صفحه 1-19
قاسم کاکایی؛ فرانک بهمنی

2.

وجودشناسی عرفانی به روایت شیخ احمد سرهندی (مجدد الف ثانی)

صفحه 21-34
محسن جنگجو؛ مجتبی زروانی

3.

منازل وجودی انسان در حرکت استکمالی عقل از منظر ملاصدرا

صفحه 35-49
محمد مهدی گرجیان؛ معصومه اسماعیلی

4.

بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

صفحه 51-69
عبدالله صلواتی؛ زینب اختری

5.

بررسی و نقد دیدگاه ابن سینا در مورد خیال متصل و منفصل

صفحه 71-88
محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

6.

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی»

صفحه 89-103
محمد نجاتی؛ یاسر سالاری

7.

معناشناسی، هستی‌شناسی و خاستگاه کثرت تحلیلی در حکمت متعالیه

صفحه 105-125
سید مصطفی موسوی اعظم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب