1.

بررسی تأثیر بازی‌سازی رایانه‌ای بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 739-748
محسن روشنیان رامین؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور

2.

بررسی تاثیر بازیگونگی بر عملکرد تحصیلی افراد با توجه به ویژگیهای فردی مخاطبین

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 499-510
سید امیر حسین حسینی اناری؛ محمود نشاطی

3.

تأثیر استفاده از بازی های رایانه ای آموزشی بر تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی دانش آموزان

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 521-535
مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ سعید پورورستایی اردکانی؛ صلاح اسمعیلی گوجار

4.

کشف الگوهای مکرر یادگیرندگان در یک محیط یادگیری مشارکتی پویا ایجاد شده براساس نظریه بازی

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 557-570
سیده فاطمه نورانی؛ محمدحسین منشئی؛ الهام محمودزاده؛ محمدعلی منتظری

5.

نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی )

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 15-24
مینو شفایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب