1.

ارائه مدلی برای تحقیق در کلاس درس ریاضی

دوره 6، شماره 3، تیر 1391، صفحه 199-209
ابوالفضل رفیع پور

2.

ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه‌ ون هیلی

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 67-79
ابراهیم ریحانی؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ بهرام صالح صدق پور؛ اصغر مرادی ویس

3.

ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 4، مهر 1389، صفحه 287-301
علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی

4.

ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 223-234
علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید مصطفی شریف

5.

بررسی ارتباط آموزش دروس کارگاهی صنایع چوب با حرفه شغلی آنان

دوره 6، شماره 3، تیر 1391، صفحه 181-189
حسین رنگ آور

6.

بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، سابقه خدمت و تحصیلات با توانمندی شغلی معلمان زن

دوره 7، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 127-136
مجید ابراهیم دماوندی؛ عصمت الزامی

7.

بررسی رابطه بین خود تنظیمی و تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1390، صفحه 117-124
افسانه غنی‌زاده

8.

تأثیر آموزش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی اعضای هیأت علمی

دوره 5، شماره 1، دی 1389، صفحه 59-66
حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا ذاکری

9.

تدریس به روش حل مسأله براساس نظریه شونفیلد و سنجش میزان اثربخشی آن

دوره 6، شماره 4، مهر 1391، صفحه 277-285
سجاد رکاب اسلامی زاده؛ فرزانه نوروزی لرکی؛ صادق نصری

10.

سواد فناوری معلمان در سند برنامه درسی ملی آموزش‌وپرورش حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 149-159
آذردخت کوهستانی نژادطاری؛ زهرا اباذری؛ زهره میر حسینی

11.

شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 1-20
زهره جعفری فر؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده

12.

مطالعه موردی درباره باورهای یک معلم دوره آموزش پیش از خدمت راجع به نقش بازخورد تصحیح کننده

دوره 4، شماره 3، تیر 1389، صفحه 213-219
ساسان بالغی زاده؛ سعید رضایی

13.

مقایسه دبیران مدارس هوشمند و عادی از نظر صلاحیت‌های تدریس مبتنی بر فناوری

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 63-72
فرهاد سراجی؛ معصومه رستمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب