1.

امکان تکثّر ادلّة اثبات وجود خدا در خداشناسی (بر اساس تبیین قاعدة برهان واحد بر مطلوب واحد)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 108-123
هاشم قربانی؛ احد فرامرز قراملکی

2.

بازتاب اندیشه هستی شناختی ابن عربی در گلشن راز شیخ محمود شبستری

دوره 6، شماره 12، دی 1396، صفحه 113-133
مسروره مختاری؛ امیرحسین آریان

3.

تحلیل سیستمی مواجهة وجودی آدمی با خدا در فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 401-422
عبداله صلواتی

4.

تحلیل شهودی هستی و استنباط وجود واجب نزد ابن سینا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
رمضان مهدوی آزادبنی؛ محمود دیانی؛ آیناز بخشی آجقان بخشی آجقان

5.

تحلیل وجودشناختی رابطۀ خدا و جهان از دیدگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
یوسف حیدری چناری

6.

تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 89-102
زهره توازیانی

7.

عصر تصویر جهان و راززدایی از جهان هستی

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401
قدرت الله قربانی

8.

نفی پوچی از منظر هستی‌شناختی در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 43-65
ابوذر رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب