1.

بررسی چگونگی تکون نفس انسانی از منظر قرآن کریم و حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
روح الله شاکری زواردهی؛ احمد ولیعی ابرقویی

2.

بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 45-56
عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی

3.

تحلیل هستی شناختی و معرفت شناختی معقولات ثانیه فلسفی در حکمت متعالیه (با تأکید بر مفهوم وجود)

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 229-248
محسن ایزدی

4.

تحلیل و نقد بعد هستی شناسی و معناشناسی الهیات تنزیهی حکیم تبریزی بر مبنای حکمت صدرایی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
نادر شکراللهی؛ علی اله بداشتی؛ مظاهر جوادی‌نیا

5.

حقیقت هیولای اولی بر اساس مبانی فلسفه صدرا (از منظر شارحان معاصر حکمت متعالیه)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
سیده رقیه موسوی؛ منصور ایمانپور؛ غلامحسین احمدی آهنگر؛ حسن فتحی

6.

عدالت پژوهی در حکمت متعالیه (بررسی جایگاه، ابعاد و لوازم وجود شناختی عدالت از منظر ملاصدرا)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 65-91
سید مهدی امامی جمعه؛ مهدی گنجور

7.

لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 63-84
محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی

8.

مبانی هستی‌شناختی رمزپردازی در حکمت متعالیه صدرایی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 183-203
احمدرضا هنری؛ طاهره کمالی زاده؛ ایرج داداشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب