1.

بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 321-345
فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

2.

بازخوانی نقادانة دیدگاه ارسطو دربارة ساختار هستی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-16
اسحاق طاهری سرتشنیزی

3.

بررسی رابطه علم با کمال در انسان از نگاه صدرالمتالهین

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 423-446
محمد جواد پاشایی؛ ابوالفضل کیاشمشکی

4.

تبیین دیدگاه هستی‌شناسانة ابن‌سینا پیرامون عشق

دوره 3، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 69-84
عین الله خادمی؛ اکرم باغخانی

5.

وجود نفس و سیر و غایت استکمال آن با تأکید بر آثار رمزی سهروردی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 23-47
قاسم پورحسن؛ ملیحه آقائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.