1.

ارزیابی و سنجش رابطه مؤلفه‌های کالبدی مؤثر بر امنیت با میزان پایداری بافت‌های تاریخی، نمونه مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر یزد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-53
مجتبی شریف نژاد؛ مهدی منتظرالحجه

2.

بافت‏های تاریخی، سرمایه‏ های پایدار و آینده‏ ی متصور بر آن‏ها (نمونه‏ ی مورد مطالعه: بافت تاریخی اودلاجان)

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 59-70
آرش محمد مرادی؛ سید عباس یزدانفر؛ محسن فیضی

3.

بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 39-60
ریحانه سادات علی دوست؛ امیررضا کریمی آذری؛ رضا پرویزی

4.

تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (مطالعه موردی: بازار کاشان)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-118
صدیقه کیانی سلمی

5.

کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 105-126
پریسا هاشم پور؛ احد نژاد ابراهیمی؛ ثنا یزدانی

6.

مطالعه تطبیقی شاخصه های ارزشمند معماری بافت پیرامونی اماکن تاریخی زیارتی نمونه های موردی ( مشهد، قم، ری، شیراز، نجف، سامرا )

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400
پوریا عباسی؛ اکبر زرگر؛ رضا ابوئی؛ سارا مرادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.