1.

امکانات درونی قلب برای رویکرد پدیدارشناختی با تأکید بر مکتب عرفانی ابن عربی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402
عبدالله صلواتی

2.

بررسی پدیدارشناسانه‌ مفهوم هویت در بافت های تاریخی بوسیله‌ مؤلفه‌های مکان در راستای طراحی بافت‌های جدید شهری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 39-60
ریحانه سادات علی دوست؛ امیررضا کریمی آذری؛ رضا پرویزی

3.

بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

دوره 9، شماره 4، مهر 1394، صفحه 267-278
محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

4.

پدیدارشناسی تجربیات زیسته معلمان در مورد چالشهای برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت آموزش‌وپرورش

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 743-756
افسانه حبیبی آذر؛ جواد کیهان؛ بهنام طالبی

5.

پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 149-160
کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

6.

تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 323-338
مریم سادات قریشی خوراسگانی

7.

توسعه‌حرفه‌ای معلمان با استفاده از فضای مجازی: مطالعه پدیدارشناسانه معلمان شهر همدان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 109-121
سارا خداویسی؛ فرهاد سراجی

8.

کاربست روش پدیدارشناسی هرمنوتیکی در آشکارگی سرشت زیبایی نمونه مورد مطالعه: میدان نقش‌جهان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 467-497
سمانه امامی کوپائی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ محمد جواد صافیان

9.

نقد و بررسی رومن اینگاردن از پدیدارشناسی هوسرل

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 143-160
علی سلمانی؛ منیر سخاوتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب