1.

بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 393-404
وحیدرضا میرزائیان

2.

تأثیر عوامل آموزشی مبتنی بر محیط‌های یادگیری الکترونیکی بر مهارت درک مطلب دانش آموزان پایة ششم ابتدایی

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 13-26
فرزانه هاشمی؛ سید علی قریشی

3.

تأثیر یادگیری تجربی مبتنی بر فناوری، بر تفکر انتقادی و درک مطلب زبان آموزان

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 903-917
سمیه صاحب الزمانی؛ امین نعیمی؛ مهری حدادنارافشان

4.

تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای تفکر انتقادی بر درک مطلب و نوع راهبردهای یادگیری مورداستفاده زبان‌آموزان

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 171-180
وحیده سادات واحدی؛ ملیحه ابراهیمی

5.

مقایسه کارایی ترجمه ماشینی برای آموزش مهارت های درک مطلب در انگلیسی برای اهداف آکادمیک

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 1-18
وحیدرضا میرزائیان؛ مجتبی مقصودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب