1.

بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 249-269
فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

2.

بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن‌سینا همراه با نقد ملاصدرا

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 19-38
محمد ذبیحی؛ اعظم ایرجی‌نیا

3.

تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 39-55
شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو

4.

تحلیل رابطه کمال مدرَک و ادراک لذت در نظر ابن‌سینا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
مهدی بهرامی

5.

تحلیل فلسفی سریان عشق در هویات مدبر در رسالة‌فی‌العشق ابن‌سینا

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401
سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی

6.

تحلیل هستی‌شناسانۀ «لم یولد» با تاکید بر آرای ابن‌سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400
مهران رضائی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی

7.

حدوث و تکامل جوهری در نفس و بدن جنین در علم‌ البدن و علم‌ النفس سینوی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402
مریم نوربالا؛ مهدی غیاثوند

8.

نگرش تحلیلی به مکان در اندیشه ابن‌سینا

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 73-88
حشمت قدمی؛ مهدی نجفی افرا

9.

واکاوی نظریۀ فیض و تبیین نسبت آن با مسئلۀ خلقت در نگرش ابن‌سینا

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
صدیقه ریاحی مدوار؛ محمد اکوان؛ مهدی نجفی افرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب