1.

ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی یادگیری سیار در برنامة آموزش محیط‌زیست با استفاده از مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 11، شماره 1، دی 1395، صفحه 51-61
سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده

2.

ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA

دوره 6، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 89-98
مریم احمدی؛ محمد ابراهیم شیری احمد آبادی؛ رضا عسگری مقدم

3.

بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 1، دی 1390، صفحه 57-72
سولماز مرصعی

4.

تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 994-1004
سونیا موسی رمضانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ مهران فرج اللهی

5.

تجربه زیسته دانشجویان از یادگیری سیار در بحران کووید 19؛ بررسی پدیدارشناسی چالش‌ها

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 323-338
مریم سادات قریشی خوراسگانی

6.

تعیین میزان شناخت دانشجویان از یادگیری سیار: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، تیر 1396، صفحه 209-221
مرضیه دهقانی؛ سمیه رحیمی؛ امید امرالله


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب