1.

ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستای توسعه پایدار- راهبردها

دوره 2، شماره 2، فروردین 1387، صفحه 81-87
سید محمد رضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ احمد طاهر شمسی

2.

ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهرها با رویکرد کشاورزی شهری (نمونه موردی: شهراصفهان)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-12
حمیدرضا روضاتی؛ حمید قنبران

3.

ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار زیست‌محیطی از دیدگاه شهروندان (موردپژوهی: شهر رشت)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 107-122
علی اکبر سالاری پور؛ آرمان حمیدی؛ حمیدرضا صبوری؛ عاطفه ساداتی

4.

بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم درشهرتنکابن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 11-22
شعیب کاسه گرمحمدی؛ یوسف هاشمی؛ ابوذر کاسه گرمحمدی

5.

بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-32
میرسعید موسوی؛ نسیبه بدری بنام

6.

به‌کارگیری سامانه اطلاعات مکانی و ارزیابی چند معیاره جهت ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی

دوره 1، شماره 2، تیر 1402، صفحه 247-254
داود اکبری

7.

تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار، مورد پژوهی: شهر شیراز

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 17-33
علیرضا صادقی؛ نیلوفر پناهی؛ پریسا زارع

8.

تحلیل الگوهای رشد شهری با تأکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان‌شهر تهران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-38
امین فرجی؛ زهرا پوسفی؛ مهدی علیان

9.

تحلیل پهنه بندی توسعه پایدار بوم گردی روستایی با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد پژوهی: روستای سردابه استان اردبیل

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 77-65
هاله فخرجمالی؛ نسیم صحرایی نژاد؛ حسین موسوی فاطمی

10.

چارچوبی برای مؤلفه‌های پایداری اجتماعی مسکن بر مبنای تحلیل محتوای پژوهش‌های مرتبط

دوره 8، شماره 2، دی 1399، صفحه 94-81
امیرعلی علایی؛ عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

11.

سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 31-42
سید علی علوی؛ علیرضا گروسی؛ زینب شاهرخی فر؛ سعید نصیری مجد

12.

نقش محیط مصنوع در پایداری شهری، با تاکید ویژه بر بر قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی، نمونه مورد مطالعه: شهر سنندج.

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 29-48
نسیم حوریجانی؛ فرزین چاره جوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب