1.

تبیین شاخص های مؤثر بر افزایش قابلیت پیاده مداری به منظور ارتقای پایداری اجتماعی در محلات (محله چیذر)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 13-27
مریم محمدی؛ امیرحسین خلوصی

2.

تبیین عوامل مؤثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-42
امیرحسین خلوصی؛ مصطفی بهزادفر؛ مریم محمدی

3.

تحلیلی بر الگوی کدگذاری متأثر از قدرت در لایه های متنی میدان بهارستان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 24-1
مریم محمدی؛ مینا اسدی

4.

تحلیلی بر تأثیر رؤیت‌پذیری و دسترسی‌پذیری به نشانه‌ی شهری در ارتقاء خوانایی

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 35-49
مریم محمدی؛ مهرداد رحمانی

5.

تدوین مدل بهینه‌ ارتباطات بین ‌فرهنگی با هدف قوام ‌بخشی به تجربه‌‌زیسته‌ کاربران در فضاهای عمومی چندفرهنگی معاصر (مطالعه موردی: خیابان سی تیر، تهران)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 81-99
مریم محمدی؛ سهیل رجبی واجارگاه

6.

تدوین مدل مفهومی مدیریت هوشمند فضاهای شهری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 59-84
مریم محمدی؛ زهرا حق شناس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب