1.

مفهوم وجود، مفهومی مرکب و قابل تعریف است.

جواد نظری؛ غلامرضا فیاضی

2.

تاثیر اعتقاد به وحدت شخصی وجود در شرح قاضی سعید قمی بر آیات و روایات

سعید رحیمیان؛ علیرضا فاضلی؛ سید محمد حسن حاجی ناجی

3.

بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی

4.

ضرورت، امکان یا امتناع حرکت در جوهر از نگاه ابن سینا و ملاصدرا

جعفر شانظری؛ مرضیه هادی

5.

بررسی متافیزیکی مرگ‌اندیشی و پیامد‌های آن از دیدگاه علامه‌ طباطبایی و هایدگر

ملیحه احمدبایی؛ رمضان مهدوی آزادبنی؛ محمد اسماعیل قاسمی طوسی

6.

وجودشناسی عرفانی از نظر سید حیدر آملی (ره) و امام خمینی (ره)

قدرت الله خیاطیان؛ الهام رضوانی مقدم

7.

بررسی تطبیقی نظریۀ «اندیشۀ هستی شناسانه» پارمنیدس و دکارت

ناصر عزیزوکیلی؛ مهدی منفرد

8.

«اَشَه» در متون اوستایی

صدیقه سادات میرزاپور آلهاشم؛ ابوالفضل محمودی

9.

تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک

10.

دریدای لویناسی؛ گذار از هستی شناسی به اخلاق

احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی؛ سعید ماخانی

11.

تحلیل و تبیین حیات پیشادنیای انسان در اندیشۀ نوصدرائیان؛ بررسی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

ابراهیم علی پور؛ اکرم قربانی قمی

12.

تحلیل رابطه کمال مدرَک و ادراک لذت در نظر ابن‌سینا

مهدی بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب