1.

سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس

صفحه 1-15
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎﻧﭙﻮر؛ وحید شاه حسینی؛ فرامرز مودی

2.

اثر میکروسیلیس روی زمان گیرش بتن پر مقاومت

صفحه 17-20
موسی مظلوم

3.

بکارگیری استراتژی تکاملی در بهینه‌سازی سازه‌ها با متغیرهای پیوسته

صفحه 21-26
ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﯿﺮوزﺟﺎﺋﯽ؛ محمد هادی افشار

4.

طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان

صفحه 27-37
فرهنگ مظفر؛ حمیدرضا عظمتی؛ محمد باقری

5.

آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: (پی و دیوار)

صفحه 39-47
حسین زمرشیدی

6.

تأثیر بازسازی در مدول مماس از شاخه های لوله ای

صفحه 49-56
سید مرتضوی

7.

طرح اولویت بندی دستیابی مبتنی بر انتشار و معیارهای ترافیکی

صفحه 57-63
وحید طباطبا وکیلی؛ شهریار شیروانی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب