1.

ارزیابی تأثیر استفاده از مواد تغییر فازدهنده در دیواره بادگیر بر بهبود عملکرد آن (موردپژوهی: اقلیم گرم‌وخشک شهر یزد)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-53
سیدحسین نشاط صفوی؛ سید رحمان اقبالی

2.

بررسی آسایش حرارتی در فضاهای نیمه باز (مورد پژوهی: خانه‌های بومی شهر رشت)

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 165-184
بهمن حسنی لیچایی؛ شاهین حیدری؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

3.

بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-12
حامد عیالی؛ هادی کشمیری؛ خسرو موحد

4.

بهینه‌سازی سقف ساختمان سه طبقه مسکونی با کمک الگوریتم ژنتیک (مورد پژوهی: اقلیم گرم‌وخشک شهر شیراز)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 141-167
پری ناز کشتکاران؛ خسرو موحد؛ زهرا برزگر

5.

تأثیر جانمایی فضاهای داخلی مجاور آتریوم‌ از نظر پراکنش نور و حرارت دریافتی (مطالعه موردی: ساختمان اداری پژوهشگاه نیرو)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 119-134
محیا چشمه نور؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سید عباس یزدانفر

6.

تأثیر عملکرد حرارتی مصالح غالب مورد استفاده در نمای ساختمان بر شرایط آسایش حرارتی در معابر شهری اقلیم گرم وخشک

دوره 8، شماره 2، دی 1399، صفحه 224-201
جمال خداکرمی؛ شهلا نوری

7.

سنجش تأثیر سابقه ذهنی کوتاه مدت و بلندمدت کاربران در ادراک آسایش حرارتی (مطالعه موردی: ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز)

دوره 8، شماره 2، دی 1399، صفحه 1-20
بهاره بنازاده؛ شاهین حیدری؛ حبیب هادیان فرد

8.

سنجش کارایی و عملکرد حرارتی انواع دیوارهای سبز

دوره 8، شماره 2، دی 1399، صفحه 185-173
بهزاد وثیق؛ سارا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب