1.

اثربخشی یادگیری الکترونیک بر عملکرد تحصیلی با رویکرد فراتحلیل

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 525-540
توحید اشرف زاده؛ جواد مصرآبادی؛ بهبود یاری قلی؛ سیاوش شیخ علیزاده

2.

الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-118
احد نویدی؛ فاطمه تویسرکانی راوری

3.

بررسی ارتباط رضایت از عوامل محیطی با موفقیت تحصیلی دانشجویان

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 533-540
هادی کشمیری؛ خاطره سجادی

4.

بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-8
مهدی ابولقاسمی؛ حسنعلی محمدی

5.

بررسی رابطه بین سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه

دوره 5، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1-12

6.

پیش‌بینی و تحلیل عملکرد دانشجویان به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 821-834
محمد قدوسی؛ فاطمه میرسعیدی؛ حمیدرضا کوشا

7.

تأثیر کلاس معکوس الکترونیکی بر بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان در شرایط کرونا

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 413-422
مهدی بدلی؛ مرضیه دهقانی

8.

رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 720-726
نیلوفر فرج پور؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ موسی جاودان

9.

رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت

دوره 8، شماره 1، دی 1392، صفحه 11-22
فاطمه السادات المدرسی طس؛ ناصر مزینی؛ محمدرضا جاهدمطلق؛ میثم احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب