1.

تبیین رابطه مؤلفه‌های محیطی مدارس ابتدایی و هوش هیجانی با تأکید بر مؤلفه مدیریت استرس کودکان

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 129-152
فری ناز کتیرائی؛ سینا رزاقی اصل؛ بهرام صالح صدق پور

2.

چارچوبی برای طراحی فضای باز در مراکز آموزشی کودکان بر اساس (Seven Cs) با تأکید بر ارتقای یادگیری

دوره 10، شماره 4، مهر 1395، صفحه 305-318
مهدی خاک‌زند؛ سعید بابایی

3.

شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 191-205
فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری

4.

شباهت ها و تفاوت های رضایتمندی بزرگسالان و کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی تهران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 13-26
علی شرقی؛ سوهاردی بن مولان

5.

شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS1 از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-14
نسرین احمدپورسامانی؛ علیرضا فارسی محمدی پور؛ سیدمحمد بهروز

6.

مطالعۀ فراهم‌سازی‌‌های یادگیری کودکان در محیط‌های شهری و روستایی شهرستان‌های مشهد و شیروان

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 801-814
اسماعیل ضرغامی؛ سیدمحمد بهروز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب