1.

بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 99-118
مصطفی ارغیانی؛ مهدی میرهاشمی؛ محمد مهوش

2.

بررسی طراحی فضای آموزشی با رویکرد کاهش استرس با استفاده از طراحی بیوفیلیک (زیست گرا)

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 449-468
مصطفی ارغیانی؛ محی الدین صفار؛ محمد مهوش

3.

تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 109-123
مصطفی ارغیانی؛ محسن فیضی؛ عباس یزدانفر

4.

تاثیر کیفیت فضای بسته آموزشی بر میزان حس جمعی کاربران

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 931-944
مصطفی ارغیانی؛ سید عباس اقا یزدان فر؛ محسن فیضی

5.

سنجش مؤلفه‎های مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی در فضای‎ آموزشی (مطالعه موردی:دبیرستانهای بجنورد)

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 315-329
مصطفی ارغیانی؛ حسن وحدانی چرزه خون

6.

مولفه‌های موثر بر ارتقای حس جمعی در فضاهای آموزشی دبیرستان

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 153-164
مصطفی ارغیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب