1.

ارزیابی ارتباط عناصر بیوفیلیک فضای باز مجتمع‌های مسکونی با رضایتمندی سکونتی سالمندان (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شیراز)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 215-234
مجید عفیفیان؛ هادی کشمیری؛ حامد مضطرزاده؛ کرامت اله زیاری

2.

بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 65-83
حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان

3.

محله‌های همزیست ، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 31-42
کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب