1.

ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان

دوره 2، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 67-80
حسین حاتمی نژاد؛ بهار حبیبیان؛ امیر اشنویی؛ امیررضا خاوریان

2.

بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز

دوره 6، شماره 2، دی 1397، صفحه 65-83
حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان

3.

محله‌های همزیست ، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 31-42
کرامت اله زیاری؛ بهار حبیبیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب