1.

بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی‌‌های برندسازی دانشگاه‌‌های مبتنی بر آموزش الکترونیکی

دوره 11، شماره 2، فروردین 1396، صفحه 133-148
عباس منوریان؛ جواد صفویه؛ نرگس آقاخانی؛ جلال رضایی‌نور

2.

توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 386-400
قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور

3.

شناسایی فرایند خلق و یادگیری دانش ملی و بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با درنظر گرفتن نقش واسطه‌ای هوش ملی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 477-492
قاسم آذری آرانی؛ جلال رضائی نور

4.

مطالعات تحقیقاتی مدیریت دانش در عصر پردازش ابری

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 981-993
جلال رضائی نور؛ محمدسعید عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب