1.

مدل‌سازی و آموزش پارامترهای هیدرولیکی مؤثر بر رسوب‌شویی

صفحه 69-80
ابوالفضل شمسایی؛ مهدی فراست کیش

2.

ارتقاء آموزش و پژوهش مهندسی در راستای توسعه پایدار- راهبردها

صفحه 81-87
سید محمد رضا علوی مقدم؛ رضا مکنون؛ احمد طاهر شمسی

3.

استفاده از مدل آنالوگ مایع در آموزش هیدرولوژی مهندسی (مدل‌سازی بارش- رواناب)

صفحه 89-100
وحید نورانی؛ پرویز منجمی؛ محمد جعفر رفیع زاده

4.

آموزش امکان بازیابی اکسید تیتانیم و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در بوکسیت با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس

صفحه 101-106
سید مهدی حسینی؛ علی دهقان؛ امیرحسین کوهساری؛ محمد خسروی

5.

آموزش الگوریتم برای جستجوی مناسب ترین برنامه زمان بندی فازی پروژه با توجه به محدودیت منابع

صفحه 107-118
حسن رجائی؛ فاطمه جاذبی؛ عباس رشیدی

6.

رابطه آموزش رایانه ای با کارایی مسئولین علمی پارک علم و فناوری

صفحه 119-126
محمد رضا کرامتی؛ زهرا زاده غلام؛ بهجت عسکری حسینی

7.

آموزش معماری پایدار در ایران، موانع و گرایش ها

صفحه 127-135
سیدباقر حسینی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حسن مدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب