1.

اثرنقص اولیه هندسی و درصد کرنش سخت شوندگی در رفتار قابهای دارای مهاربندBRB وSCBF

صفحه 1-6
علی داوران؛ جواد حسن زاده؛ نوروز طلوعی مولان؛ محمد جعفر رفیع زاده

2.

استفاده از مدل شبیه ساز رسوب در تعیین عمر مفید مخزن سد اکباتان

صفحه 7-14
سید احمد میر باقری؛ سیامک بوداقپور؛ سید آرمان هاشمی منفرد

3.

بررسی تأثیر آرماتور فشاری بر مقاومت خمشی مقاطع بر اساس ACI 318-05

صفحه 15-19
رضا مرشد؛ ابوالفضل اسلامی

4.

ناهمسانگردی خواص مکانیکی ماسه سنگ

صفحه 21-31
مهدی حسینی

5.

شبیه سازی مستقیم عددی جریان لایه مرزی دوبُعدی و غیر قابل تراکم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده

صفحه 33-42
محمد جواد مغربی؛ احد ضرغامی؛ مجید فیض آبادی فراهانی

6.

نقش دسترسی‌ها در میزان مشارکت و حضور شهروندان در محلّات مسکونی

صفحه 43-52
سیدباقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی

7.

بررسی و تحلیل آموزش در مهندسی معماری

صفحه 53-68
اسماعیل ضرغامی؛ سید باقر حسینی؛ پروانه سادات سجادی قائم مقامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب