1.

ارزیابی کیفیت و مدل‌سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور

صفحه 73-80
محمد علی جوادی بورا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج اللهی؛ محمد رضا سرمدی

2.

احصاء و رتبه‌بندی اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار در صنایع

صفحه 81-87
مهکامه حسینی؛ محمد آتشک

3.

مدل‌سازی وب2 جهت ارتقاء آموزش اعضای هیأت علمی بالینی و دستیاران تخصصی

صفحه 89-96
سید سعید آیت؛ فاطمه بنان زاده

4.

بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر

صفحه 97-107
منیجه هوشمندجا؛ علی جوانمرد؛ سید منصور مرعشی

5.

الگویابی روابط ساختاری متغیرهای محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی و عملکرد در درس ریاضی

صفحه 109-118
احد نویدی؛ فاطمه تویسرکانی راوری

6.

ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی استقرار سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در سازمان‌ها و مؤسسات مالی

صفحه 119-130
کامران فیضی؛ عبداله بهزادی

7.

مقایسه میزان انگیزه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی

صفحه 131-140
اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی ملازادگان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب