حسینی, سارا سادات, سلیمانی, حسن, همتی, فاطمه, افشین فر, جعفر. (1402). تقویت ظرفیت یادگیری زبان به کمک رایانه با پیچ و تاب زیست محیطی: تأثیر یک تکلیف مبتنی بر رویکرد زبان شناسی زیست محیطی به کمک فناوری در تقویت دیدگاه های پایدار زیست محیطی در بین فراگیران زبان انگلیسی. فناوری آموزش, 18(1), 167-190. doi: 10.22061/tej.2024.10257.2980
سارا سادات حسینی; حسن سلیمانی; فاطمه همتی; جعفر افشین فر. "تقویت ظرفیت یادگیری زبان به کمک رایانه با پیچ و تاب زیست محیطی: تأثیر یک تکلیف مبتنی بر رویکرد زبان شناسی زیست محیطی به کمک فناوری در تقویت دیدگاه های پایدار زیست محیطی در بین فراگیران زبان انگلیسی". فناوری آموزش, 18, 1, 1402, 167-190. doi: 10.22061/tej.2024.10257.2980
حسینی, سارا سادات, سلیمانی, حسن, همتی, فاطمه, افشین فر, جعفر. (1402). 'تقویت ظرفیت یادگیری زبان به کمک رایانه با پیچ و تاب زیست محیطی: تأثیر یک تکلیف مبتنی بر رویکرد زبان شناسی زیست محیطی به کمک فناوری در تقویت دیدگاه های پایدار زیست محیطی در بین فراگیران زبان انگلیسی', فناوری آموزش, 18(1), pp. 167-190. doi: 10.22061/tej.2024.10257.2980
حسینی, سارا سادات, سلیمانی, حسن, همتی, فاطمه, افشین فر, جعفر. تقویت ظرفیت یادگیری زبان به کمک رایانه با پیچ و تاب زیست محیطی: تأثیر یک تکلیف مبتنی بر رویکرد زبان شناسی زیست محیطی به کمک فناوری در تقویت دیدگاه های پایدار زیست محیطی در بین فراگیران زبان انگلیسی. فناوری آموزش, 1402; 18(1): 167-190. doi: 10.22061/tej.2024.10257.2980


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب