1.

ادلۀ وحدت‌محور اصالت وجود و ارزیابی شبهۀ دور و مصادره به مطلوب

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
محمدرضا ارشادی نیا

2.

بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 49-67
صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر

3.

بررسی تأثیر مبانی هستی‌شناختی ملاصدرا بر عشق‌شناسی وی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 25-42
علی ارشد ریاحی؛ مجید یاریان

4.

بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 45-56
عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی

5.

بررسی نقادانۀ برداشت‌های گوناگون از محل نزاع در اصالت وجود صدرایی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 107-124
محمد بنیانی

6.

بررسی و نقد مقالۀ «بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی»

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 89-103
محمد نجاتی؛ یاسر سالاری

7.

تبیین تقریرات ابداعی حکیم سبزواری در برهان صدّیقین

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 109-125
قاسم علی کوچنانی؛ سید رحیم نجات

8.

تحلیل و نقد مدعای آقا علی مدرس در اصالت وجود

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 185-200
علی ارشد ریاحی؛ محمد خسروی فارسانی

9.

لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 63-84
محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی

10.

نحوه و حدود معرفت به موجودات بر مبنای اصالت وجود

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 165-185
منصور ایمانپور

11.

نقد سازگاری نظریة اصالت وجود با معقول دوم انگاری مفهوم وجود

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 1-18
مرتضی جعفریان؛ احد فرامرز قراملکی

12.

وحدت مقسمی ماهیت سِعی به تبع اصالت وجود

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 95-108
محمدکاظم فرقانی؛ ابراهیم خانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب