1.

از کوگیتو تا یقین (بررسی مقایسه ای یقین در حکمت صدرایی و فلسفه دکارتی با تأکید بر جنبة الاهیاتی)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 79-99
عذرا سادات موسوی پور؛ محسن جوادی؛ بابک عباسی

2.

بررسی تطبیقی نظریۀ «اندیشۀ هستی شناسانه» پارمنیدس و دکارت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1399
ناصر عزیزوکیلی؛ مهدی منفرد

3.

نفس در مابعدالطبیعه مذموم و ممدوح در اندیشه کانت

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401
محمود ایزدپناه؛ بیژن عبدالکریمی؛ رضا داوری اردکانی؛ بابک عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب