1.

ارزیابی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شهر قزوین با استفاده از مدل شبیه ساز

دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 53-62
مبشر کاظمی؛ فرهاد حسینعلی

2.

ارزیابی روش‌های تولید نقشه پوشش گیاهی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور

دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 83-90
معصومه دستانیان؛ جواد صابریان

3.

استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و سامانه های اطلاعات مکانی در معدن‌کاوی جهت تولید نقشه پتانسیل معدنی

دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 103-114
طلوع سیلاوی؛ معصومه خیرخواه زاده

4.

به‌کارگیری سامانه اطلاعات مکانی و ارزیابی چند معیاره جهت ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی

دوره 1، شماره 2، تیر 1402، صفحه 247-254
داود اکبری

5.

شناسایی کاربری‌های بهینه اراضی بافت فرسوده شهری با استفاده از GIS و منطق فازی (مطالعه موردی: محله ایران گاز، شهر قزوین)

دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 21-30
محبوبه ابراهیمی؛ علیرضا وفایی نژاد

6.

مقایسه الگوریتم های جستجوی ممنوع هدایت شونده و ژنتیک تو در تو، جهت حل مسئله مکان یابی-تخصیص ظرفیت دار در شرایط اضطراری

دوره 1، شماره 1، دی 1401، صفحه 91-102
حسین آقامحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب