1.

بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی

دوره 3، شماره 4، مهر 1388، صفحه 271-280
فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ سیده سمیه میرمرادی

2.

بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 175-183
اسماعیل ضرغامی؛ سعید عظمتی

3.

تأثیر فضاهای توسعه پذیر محیط‌های دانشگاهی بر پایداری اجتماعی و خلق سرزندگی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-12
سعید عظمتی؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی

4.

تحلیل محتوای سرفصل دروس معماری منظر مبتنی بر نگرش سیستمی در آموزش و طراحی منظر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 43-53
محسن فیضی؛ علی اسدپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب