1.

مقایسه میزان خودکارآمدی مدرسان و دانشجویان مراکز تربیت معلم در به کارگیری فناوری اینترنت و عوامل موثر برآن

دوره 7، شماره 3، تیر 1392، صفحه 159-173
ناهید بی بی عشرت زمانی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ امین محمدی؛ حسن ببری

2.

واکاوی ارزیابی تأملی و کاربست آن در آموزش معماری در میان مدرسان

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 343-356
مریم حسینی؛ سیدباقر حسینی؛ فرهنگ مظفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب