1.

آموزش طراحی معماری مسکونی مبتنی بر قابلیت‌های محیطی

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 567-578
سمیه بیطرف؛ محسن کاملی؛ بهرام صالح صدق پور

2.

تعیین ویژگی‌های شبیه‌سازرایانه‌ای در آموزش معماری داخلی با رویکرد شایستگی از دیدگاه متخصصان

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 119-134
پرستو آریانژاد؛ فرهنگ مظفر؛ محمد علی خانمحمدی؛ بهرام صالح صدق پور

3.

ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 329-336
حمید رضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ زینت امینی فر

4.

هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 355-367
بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب