1.

کاربری آموزشی نرم‌افزار Flow-3D در بررسی مدل آشفتگی شبیه‌سازی جریان سه‌بُعدی در حوضچه پرش هیدرولیکی با موانع بتنی

صفحه 137-148
سعید رضا صباغ یزدی؛ حمید شاملو؛ فاطمه رستمی

2.

آموزش تجزیه و تحلیل شدت تابش جذب شده به وسیله سقف های گنبدی و مورب و مقایسه آن با سقف تخت

صفحه 149-158
سعید مهران؛ منوچهر راد؛ فرزاد جعفر کاظمی

3.

اثر افزودنی روان‌ساز بر جرم‌های ریختنی بسیار کم سیمان Al2O3-SiC حاوی میکروسیلیس

صفحه 159-166
احمدرضا عباسیان؛ محمد حسن امین؛ محمدرضا رحیمی پور

4.

بررسی و آموزش پدیده تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ Al-Li-Cu-Zr(-Mg)

صفحه 167-172
آرش رضایی؛ شهرام احمدی؛ علی شکوه فر

5.

همگرایی درآموزش محتوای دروس فنی رشتۀ معماری

صفحه 173-182
محمد صادق طاهر طلوع دل؛ سیدباقر حسینی

6.

آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه

صفحه 183-192
حمید رضا عظمتی؛ محمد باقری

7.

آموزش روشی جدید برای حفاظت قطع شبکه‌ی اصلی ژنراتورهای جاسازی شده

صفحه 193-199
احمد دارابی؛ مهدی سعیدی؛ امیر حسن نیا خبیری؛ تیمور قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب