1.

تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

صفحه 1-17
محمد مهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی

2.

بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن‌سینا همراه با نقد ملاصدرا

صفحه 19-38
محمد ذبیحی؛ اعظم ایرجی‌نیا

3.

بررسی ترابط وجودی بدن با نفس پس از مرگ (تناسخ ملکوتی) از منظر مکتب ابن عربی

صفحه 39-55
حسن سعیدی؛ حسین زارع

4.

بررسی شرایط امکان تحقق حقیقت مکان و سکنی گزیدن

صفحه 57-76
محمد جواد صافیان؛ مائده انصاری

5.

مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

صفحه 77-93
مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

6.

وحدت مقسمی ماهیت سِعی به تبع اصالت وجود

صفحه 95-108
محمدکاظم فرقانی؛ ابراهیم خانی

7.

جغرافیای عرفانی

صفحه 109-138
محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب