1.

تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی آزمون‌های مهارتی تکواندو

دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 55-59
مجید کاشف؛ معصومه شهبازی؛ محمد حسین علیزاده

2.

ساخت و رواسازی و پایاسازی و هنجاریابی مقیاس اجتماع پذیری در بازار سنتی ایران به منظور ارتقا آموزش معماری

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 536-549
جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور؛ رعنا نجاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب