1.

بررسی میزان برخورداری مدرسان دانشگاه های مجازی از مهارت های تدریس در این دوره ها

دوره 8، شماره 4، مهر 1393، صفحه 245-257
فرهاد سراجی؛ رضا موحدی؛ منیر سیاحت خواه

2.

تبیین عناصر برنامه درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 429-452
انسیه میرزایی؛ مهرانگیز علی نژاد؛ بدرالسادات دانشمند

3.

طراحی الگوی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیط‌های یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 503-518
نسرین علی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمد نوریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب