1.

بررسی تأثیر ابعاد کالبدی و عاطفی مکان بر حس تعلق: مطالعۀ موردی دبیرستان‌های سنتی و مدرن بجنورد

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 99-118
مصطفی ارغیانی؛ مهدی میرهاشمی؛ محمد مهوش

2.

تقویت حس تعلق دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر قابلیت های فضایی دبستانها

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 273-289
حسین پورمهدی قایم مقامی

3.

شاخص های طراحی مؤثر بر دلبستگی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 191-205
فاطمه ابراهیم زاده؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ سعید نوروزیان ملکی؛ سعید پیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب