1.

تبیین میزان سازگاری نظام الهیاتی ابن سینا در باب "وجود واجب تعالی”

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400
خسرو محسنی نسب؛ رضا رسولی شربیانی؛ علی رضا پارسا؛ محمد رضا مرادی

2.

میزان اثرپذیری کلام فلسفی خواجه از حکمت سینوی در مباحثِ «واجب تعالی » و «هستی شناسی»

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401
خسرو محسنی نسب؛ محمد رضا مرادی؛ رضا رسولی شربیانی؛ علی رضا پارسا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب