1.

مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز و ارائه مدل مناسب

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 949-958
مرجان مشفقی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ محمد صادق ضیایی؛ مریم مصلح


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب