1.

اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش

دوره 12، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 161-170
سعید عظمتی؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدباقر حسینی

2.

واکاوی ارزیابی تأملی و کاربست آن در آموزش معماری در میان مدرسان

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 343-356
مریم حسینی؛ سیدباقر حسینی؛ فرهنگ مظفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب