1.

بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 51-69
عبدالله صلواتی؛ زینب اختری

2.

کثرت نوعی انسان نزد فیض کاشانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 87-100
عبداله صلواتی

3.

یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 83-103
عبداله صلواتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب