1.

شناسایی عوامل طبیعی ارزشمند به روش VPS از نظر کودکان به منظور ارایه چهارچوبی برای سازماندهی فضایی حیاط مدرسه

صفحه 107-120
نسرین احمدپورسامانی؛ علیرضا فارسی محمدی پور؛ سیدمحمد بهروز

2.

نقش «آموزش بازی محور» در آموزش طراحی معماری (نمونه موردی: طرح معماری یک کارشناسی )

صفحه 121-131
مینو شفایی

3.

سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

صفحه 133-146
حامد عباسی کسانی؛ غلامرضا شمس

4.

ارزشیابی جایگاه مهارتهای تفکر انتقادی در برنامه‌ درسی ریاضیات دوره متوسطه مدارس عادی و تیزهوش

صفحه 147-155
مظاهر آبادی؛ ناصر نوشادی؛ احسان ممتحن

5.

کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش

صفحه 157-171
حمیدرضا کوشا؛ ثناء دنگ کوب؛ امیرعباس برزنونی

6.

اثربخشی آموزش‌های از راه دور در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آموزش عالی

صفحه 173-188
افشین موسوی چلک؛ حسن کاویانی

7.

اعتلای روند آموزش فنی و حرفه ای در ایران

صفحه 189-201
محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف سادات؛ راضیه علی دهی راوندی

8.

ارزشیابی محتوای دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌های تحت استاندارد اسکورم

صفحه 203-214
ندا غضنفری؛ علیرضا بادله

9.

مدلسازی و ارزیابی کارایی و هزینه‌های استفاده از آموزش الکترونیکی جهت افزایش خبرگی در سازمان ها

صفحه 215-227
احمد حبیبی زاد نوین

10.

تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی : مطالعه ی موردی استان مازندران

صفحه 229-239
امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی

11.

طراحی چهارچوبی برای آموزش مهارت فنی و حرفه‌ای به دانش‌آموزان متوسطه دوم شاخه نظری: یک مطالعه کیفی

صفحه 241-257
احد نویدی؛ سید علی خالقی نژاد؛ علی اصغر خلاقی

12.

تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان

صفحه 259-268
زینب باقری نجف اباد؛ جلال رحیمیان

13.

شناسایی و تبیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه های درسی مبتنی بر MOOC در آموزش عالی ایران

صفحه 269-281
اسماعیل جعفری؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده

14.

معنویت گرایی در محیط کار دانشگاه و اثربخشی رهبری گروههای آموزشی

صفحه 283-291
زهرا کاشانیها؛ فاطمه خالوندی

15.

ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

صفحه 293-308
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

16.

سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت

صفحه 309-323
نسیبه پوطی؛ حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری

17.

رهیافتی بر آموزش پویا و هدفمند دروس پایه معماری

صفحه 325-337
بابک مطیعی؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ قادر بایزیدی

18.

مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر فاوا با آموزش سنتی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

صفحه 339-348
بهاره عزیزی نژاد؛ فریدون الله کرمی

19.

تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

صفحه 349-361
سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

20.

بررسی وضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان

صفحه 363-370
محمد رحمان پور؛ محمدجواد لیاقتدار؛ فریدون شریفیان؛ مهران رضایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.