1.

امتناع تعریف حقیقی براساس مبانی وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی ملاصدرا

دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 49-64
رضا اکبری؛ ابراهیم راستیان

2.

بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 49-67
صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر

3.

بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 51-69
عبدالله صلواتی؛ زینب اختری

4.

بررسی تطبیقی مواجهه ملاصدرا و پلانتینگا با مسأله شرور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 17-44
عین اله خادمی؛ کبری عباسی کیا

5.

بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 45-56
عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی

6.

بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399
زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی

7.

بررسی نقادانۀ برداشت‌های گوناگون از محل نزاع در اصالت وجود صدرایی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 107-124
محمد بنیانی

8.

بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 249-269
فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

9.

بررسی و نقد دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا دربارة جایگاه مثل در نظام هستی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 37-51
محمد ذبیحی

10.

پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 161-175
احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی

11.

پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-17
احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی

12.

تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 163-181
حبیب الله نجفی ایواتلو

13.

تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 1-17
محمد مهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی

14.

تأثیر نگرش «فوق تجردی به نفس» بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفة ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399
منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک

15.

تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 39-55
شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو

16.

تحلیل مبانی متافیزیکی ملاصدرا در ابطال تناسخ مُلکی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 95-106
زهرا کاشانیها

17.

تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 1-17
سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی

18.

جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 23-38
مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی

19.

خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399
عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود

20.

فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-208
زینب برخورداری؛ محدثه محمدی جمال

21.

یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 83-103
عبداله صلواتی

22.

لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 63-84
محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی

23.

معرفت شناسیِ حقیقت وجود در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 39-58
سهراب حقیقت

24.

نفی پوچی از منظر هستی‌شناختی در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 43-65
ابوذر رجبی

25.

نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخص از نگاه صدرا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-42
رضا اکبریان؛ حمید حسنی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.