1.

بازشناسی عوامل مؤثر بر ادراک بصری شهروندان از فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: محور تاریخی حافظ شیراز)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-66
هاجر اسدپور؛ مهدی منتظرالحجه؛ مجتبی شریف نژاد

2.

بررسی سازگاری رفتار حرارتی ساکنان آپارتمان در شیراز در راستای دستیابی به آسایش حرارتی درماه های گرم سال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12
حامد عیالی؛ هادی کشمیری؛ خسرو موحد

3.

بررسی و سنجش معیار‌های تأثیرگذار بر هویت کالبدی جداره‌های خیابان‌های شهری (مطالعه موردی:خیابان حافظ شیراز)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 119-133
علی قهرمان پور؛ هادی کشمیری؛ باقر کریمی

4.

سنجش میزان تاب‌آوری محلات تاریخی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقاء آن نمونه موردی : محله سنگ‌سیاه شیراز

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 89-103
نجما اسمعیل پور؛ گلبرگ حسینی؛ الهام حیدری هامانه

5.

نقش تفرجگاه‏ های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز)

دوره 6، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-16
علیرضا عبداله زاده فرد؛ زهرا محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.