1.

بررسی میزان مقبولیت آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی کشاورزی ایران، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 252-272
خلیل میرزایی؛ حشمت اله سعدی؛ سید حمید موحد موحدی؛ رضا موحدی

2.

بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا (مقایسه نظرات اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا)

دوره 13، شماره 3، بهار 1398، صفحه 615-623
حشمت اله سعدی؛ خلیل میرزائی؛ مرجان سپه پناه

3.

بلوغ آموزش الکترونیکی آموزش عالی کشاورزی ایران، بر اساس مدل میسرا و دینگرا و ارتباط‌یابی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-16
خلیل میرزائی؛ حشمت اله سعدی

4.

شناسایی نیازهای دانشجویان کشاورزی در زمینه شایستگی‌های حرفه‌ای براساس مدل بوریج و رابطه آن با ساختار اجتماعی آموزش

دوره 14، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 199-209
مسعود سامیان؛ رضا موحدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ حشمت اله سعدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.